PERSBERICHT

Veenendaal,  9 oktober 2009

Bètablokkers CLV in de prijzen

Op donderdag 8 oktober werd voor de vijfde keer de Plataanprijs uitgereikt op het Christelijk Lyceum Veenendaal. Drie genomineerde projecten presenteerden zich in een feestelijke bijeenkomst. Tot winnaar uitgeroepen werd het havo-bètateam met 'Verleg je grenzen'. Een bekroning van de succesvolle invoering van zogenoemde 'bètablokken'. Dat zijn combinatie-uren van vier exacte vakken. De jury roemde deze integratie van vakken, waardoor leerlingen een beter inzicht krijgen en dus tot betere resultaten kunnen komen.

plataan prijs school
Het winnende team van 2009

In 4 havo worden de grenzen tussen de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde verlegd. In twee aaneengesloten lesuren met een bepaald thema komen aspecten uit steeds twee vakken tegelijkertijd aan de orde. Er is bijvoorbeeld een energieblok voor wiskunde en natuurkunde en een plantenmodule voor biologie en scheikunde. Deze manier van lesgeven is vakoverstijgend. Daardoor is het onderzoek dat de leerlingen doen meer algemeen natuurwetenschappelijk van aard.

Hans van Dongen, docent scheikunde: "Leerlingen gaan veel meer een rode draad zien in wat ze leren. De lesstof hangt logischer samen. Gaat het bij biologie over osmose, dan komen bij scheikunde de zouten in planten aan de orde. En wordt bij wiskunde de differentiaalleer behandeld, dan staat bij natuurkunde iets met bewegingsleer op het programma."

 

De prijs

De Plataanprijs bestaat uit een beeldje en een waardebon voor de winnaar.

Het beeldje kent twee formaten: groot en kleiner. De grote is voor de winnaar, de kleinere voor de andere genomineerden.

Het beeldje bestaat uit een groot plataanblad met aan weerszijden een figuur. In het blad zit een gat, wat het mogelijk maakt om van de onderkant van het blad naar boven te klauteren. De tweede figuur helpt daarbij de eerste om door het gat omhoog te komen.

Want zo is onderwijsontwikkeling: als je er geen gat in ziet, wordt het niets. En in je eentje werken aan onderwijsontwikkeling is een onmogelijke opgave.

Auteur: H. Bal
Foto’s: Jaap Karsten.

Contactpersonen

Albert Stoffer, secretaris Stichting De Plataan
a.stoffer@clv.nl / telefoon (0318) 500 621 /
Hans van Dongen, woordvoerder van het winnende team
h.vandongen@clv.nl / telefoon (0318) 500 621 /
Henriëtte Bal, medewerker communicatie
h.bal@clv.nl  /  telefoon (0318) 500 621 / 06 414 75 236

.