NB: Alle links met de verwijzingen zijn verwijderd wegens het opschonen bij de doelURL.
Bericht letterlijk overgenomen van
Demo Knowledge Center

 

Rijkswaterstaat wint NAF-architectuurprijs 2008 met effectieve toepassing DEMO

 
Monday, 08 December 2008

Woensdag 26 november 2008 is op het Landelijk Architectuur Congres (LAC) voor de eerste keer de architectuurprijs uitgereikt door het Nederlands Architectuur Forum (NAF). Meteen deze eerste keer kreeg Rijkswaterstaat samen met Archimate ex aequo een eerste prijs toegekend. De prijs is namens het Enterprise Architectuur Rijkswaterstaat  (EAR) team in ontvangst genomen door Ben Knikman.

 

De prijs is gewonnen vanwege de innovatieve manier waarop de methode Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) door het EAR-team effectief is toegepast op twee veranderingstrajecten. DEMO is een door prof.dr.ir. J.L.G. Dietz van de TU Delft ontwikkelde methode voor het ontwerpen van business-, informatie- en data-architecturen. Deze methode is in 2004 als standaard werkwijze overgenomen door Rijkswaterstaat voor het maken van zogenaamde dienstverleningsmodellen (in DEMO-termen: het DEMO Constructie Model). Dit zijn modellen waarmee de essentie van in- en externe levering van diensten en producten van een organisatie eenvoudig in kaart gebracht kan worden.

 

Met behulp van DEMO is door EAR het verband gelegd tussen de primaire processen van Rijkswaterstaat en de applicaties die daarbij gebruikt worden. Hierdoor is het mogelijk geworden adviezen te geven over de ontwikkeling van de applicatieportfolio van Rijkswaterstaat. Met behulp van deze methode is aangetoond dat er een reductie bereikt kan worden in het aantal applicaties van 60 á 70 %.

 

De tweede toepassing van DEMO betreft de afsplitsing van RWS-onderdelen die naar Deltares, een samenwerkingsverband met onder meer TNO, Delft Hydraulics en GeoDelft, zijn overgegaan. Op basis van de dienstverleningsmodellen van het domein watermanagement en criteria voor het berekenen van een plausibele organisatiesplitising, is mede met Group Decision Support bepaald waar de handigste knip gelegd kon worden tussen RWS en Deltares. Tevens zijn hiermee onderwerpen blootgelegd voor de contractvorming. Op ondermeer dit onderwerp is één van de Enterprise Architecten, Martin Op 't Land (Capgemini), op 13 juni 2008 gepromoveerd aan de TU Delft met het proefschrift "Applying Architecture and Ontology to the Splitting and Allying of Enterprises".

 

 

In de bewoordingen van het NAF:

"Rijkswaterstaat verdient de prijs voor de manier waarop de applicatieportfolio van ruim 3000 applicaties is opgeschoond en de nieuwe organisatie Deltares, een samenwerkingsverband met onder meer TNO, Delft Hydraulics en GeoDelft, succesvol is afgesplitst. Rijkswaterstaat geeft aan dat bij deze ingrijpende veranderingen in organisatie en ICT-ondersteuning het gebruik van een goed onderbouwde architectuuraanpak op basis van DEMO van groot belang geweest. Dit laat zien dat theorie en praktijk in architectuur hand in hand kunnen en moeten gaan."

 

Klik hier voor het orignele NAF-persbericht.

Voor nadere informatie: Ben Knikman, Enterprise Architect Rijkswaterstaat, Ben.Knikman@rws.nl

 

.