ONTWERPEN

Ontwerpen…

Het daadwerkelijke ontwerpen kan op verschillende manieren gebeuren. Gewapend met de uitkomsten van een briefing kan een presentatie van de vorm uit het idee gemaakt worden.

Presentatie van het ontwerpen:

 • tekenen

  schets
  3D tekening
  Collage
  DTP (2D) visuals evt. Powerpoint: presentatie
  3D presentatie

 • Modellen

  wasmodellen t.b.v. gietwerk
  Pre production onderdelen
  handgemaakte modellen
  3D scanning en verwerking
  Rapid Prototype

  dasschuif star award philips

Visualiseren….

Het is duidelijk dat alleen het visueel weergeven van ‘het idee’ niet voldoende is. De opdrachtgever zou in dat geval met een probleem worden opgezadeld waar deze geen weg in weet. De opdrachtgever wil tenslotte niet alleen een ‘plaatje’, maar een product.

Het verstandigste is altijd het ontwerpen met een schets te beginnen. Dit kost relatief weinig tijd, de “bevlieging” is aanwezig, er wordt weinig tijd besteed aan details en de “grote lijn” is en blijft duidelijk. Er kunnen ook nog schriftelijke notitie’s bijgezet worden.
De opdrachtgever volgt dit wel, omdat hij weet dat het in dit stadium alleen om de ‘bedoeling’ gaat. In beginsel kunnen alle voorwaarden voor de pre- productie hierin verwerkt zijn. De opdrachtgever zal ook geen probleem hebben om kritiek te geven in dit stadium en het is niet dwingend.

Meestal (niet altijd) is het nodig hierna een gedetailleerdere presentatie te overleggen.  Een 3D tekening of een model geeft minder ruimte voor misverstanden. Hierin kunnen dan de puntjes op de ‘i’ gezet worden. Vrijblijvendheid is in dit stadium gepasseerd, er is al sprake van een ‘recht’. Het idee is vorm gegeven tijdens het ontwerpen en  een “signatuur” van de ontwerper is nu echt aanwezig.

Tastbaar…

Er is in dit stadium al een dienst verricht waar de invulling van de vraag al is vormgegeven. Alle kennis die de ontwerper bezit zijn hierin verwerkt, en zoals in het hoofdstuk ‘Pre productie/ vormgeving’ is gebleken is dat fundamenteel. Er zal dus een zeer gegronde reden nodig zijn om af te haken.
Dit is het moment waar het zogenaamde “jatwerk” plaats vindt. Schrale troost: de 3D ontwerper heeft de mogelijkheid om in de 3D tekeningen direct de aansturing van gegevens voor RP en CNC te verwerken. In wezen de basis voor de productie van de ontwerpen in bijvoorbeeld spuitgietmatrijzen.
Aangezien de 3D tekeningen aangeboden worden als een presentatie, wat in een pixel- bestand plaats vindt als een jpg of een tga, blijft het vector gedeelte (productie- gedeelte) in het bezit van de ontwerper. Handig als het ooit tot een rechtzaak komt.

gymbank design davinci

Model…

Eventueel kan er een gedetailleerd model worden gemaakt . Soms is dat nodig als moedermodel voor de productie (gietwerk), soms alleen voor de presentatie. Het kan voorkomen dat een opdrachtgever “iets in handen” wil hebben voordat  hij een beslissing neemt tot een al dan niet grootschalige productie. Verstandig is het wel dit te doen, mits betaalbaar en hierover zeer goede afspraken zijn gemaakt. Kinderziekten zijn onmiddellijk zichtbaar, ook in de routing bij de productie.
Voor complexe vormen bij het ontwerpen is rapid prototyping een uitkomst als referentie en als ‘moedermodel’ bij gietwerk. Is dat niet mogelijk of te duur, dan voldoet een handmodel.
Bij zeer plastische vormen kan ook nog gekozen worden een handmodel 3D in te scannen, zodat deze digitaal is opgeslagen en als basis kan dienen voor het vervaardigen van matrijzen en hulpgereedschappen. Uiteraard is alles blijvend in het bezit van de ontwerper (tenzij anders is afgesproken).

Indien er 3d tekeningen bestaan, een 3D scan of elke vorm van digitale opslag van het ontwerp in vector, kan dit gebruikt worden als basis voor de ‘echte’ pre productie en productie. Maatvoering etc. dienen dan wel goed en duidelijk aanwezig te zijn.
Direct zijn deze bestanden te gebruiken voor het aansturen van Rapid Prototyping 3D print. Mogelijk in verschillende materialen.

Prints…

Prints hiervan zijn uit te voeren in o.a. kunststof en metaal. De resolutie is vooralsnog niet denderend, vaak is er nog een ‘korrel’ aanwezig, al hangt dat wel af van welke methode er gevolgd wordt. Voor een eerste presentatie prima.
Ook kunnen zo modellen gemaakt worden die op een andere manier onmogelijk zijn, verbeteringen en aanpassingen zijn virtueel te maken.
Voorbeeld zou kunnen zijn een beschadigd voorwerp in te scannen, deze virtueel  te “repareren” en te beoordelen, om vervolgens een hersteld moedermodel te printen. De digitale opslag is dan te gebruiken om te produceren.

Zo is er een methode van ontwerpen ontstaan  die  een goede schakel is tussen ‘design’ en ontwerp. De productiefaciliteiten van design zijn zo bereikbaar geworden voor ontwerpers met een (nog) ambachtelijke inslag.