BRIEFING

Briefing…

Om een sieraad, beeld of corporate identity te ontwerpen is een goede briefing van groot belang.
Een beroep op een artikel uit de “Algemene voorwaarden” van een ontwerper of producent zou kunnen zijn (natuurlijk helemaal fictief):

6.8 Honorarium meerwerk
Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en  duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

design van Davinci

Inhoud…

 • Schriftelijk.

  Zet een briefing altijd op papier. Een schriftelijke briefing maakt het iedereen  duidelijk wat er gedaan moet worden en voor wie.

 • Wat

  Waar gaat het over. Is het een project met een kop en een staart of is het meedenken in een groter iets. Er kan natuurlijk ook een groot project zijn waarin er alleen een probleem opgelost moet worden. Vraagt allemaal een andere benadering.

 • Doel.

  Waar is het voor bedoeld en voor wie. Wat is de boodschap? De opdrachtgever zal deze achtergrondinformatie goed duidelijk moeten maken, hij is voor de juistheid verantwoordelijk. Ook kan het noodzakelijk zijn voor een ontwerper dat er informatie verzameld moet worden.

 • Positionering

  Het model, maar ook de opdrachtgever dient een positie in te nemen.  Kun je een bestaand  imago als klassiek of chique gebruiken? Of als eigentijds, modern? Of wordt van een ontwerp verwacht dat Mien Dobbelsteen het mooi vindt? Er zijn vele varianten mogelijk. Het ontwerp moet natuurlijk wel kloppen  met het corporate image.
  Het versterken van de positionering is een stuk moeilijker. Er moet gewerkt worden in een al bestaande situatie met al bestaande uitingen. Een verschrikkelijk moeilijk onderdeel, aangezien de middelen beperkt zijn.
  Wel zo prettig als dit allemaal van te voren is aangegeven.

 • Budget

  Er moet vooraf rekening gehouden worden dat er buiten de productie kosten, ontwikkelingskosten zijn.
  Deze zijn de gereedschapskosten, instelkosten, prijs-schommelingen in materialen etc. alles gerelateerd aan aantallen. Vaak wordt vergeten dat er voor een duizendtal kunststof artikelen dezelfde productie-middelen nodig zijn als voor een honderdduizend.
  Ook bijvoorbeeld de follow-up als het verpakken en verpakking wordt nog wel eens vergeten.

 • Materiaalkeuze

  Materialen hebben alle hun eigen uitstraling. Ook hun eigen productiemethoden. En een eigen prijs. Het is van belang van te voren te onderzoeken of de materiaalkeuze realistisch is. Een gouden reversspeld van 3,00 Euro kan echt niet.

 • Kwaliteit

  Er moet van te voren goed bedacht worden dat de kwaliteit van het uiteindelijke artikel strookt met het doel. Kwaliteit van een kunststof gimmick is anders dan die van een RVS-kledingrek. Het prijskaartje ook.

 • Artwork

  Onder de Engelse, hier ingeburgerde naam artwork vallen illustraties als tekeningen en met de computer gemaakte visuals.

  design van Davinci
  Gymbank bedacht en getekend door Davinci.

  Een ontwerp of idee kan natuurlijk ook achterop een servetje gemaakt worden. Een calculatie van het ontwerp is dan wat lastiger. Toch kan een potloodschets soms voldoen, soms moet er een digitale 3D-tekening komen, een print op A2 formaat of een begeleidende Powerpoint.
  Zaken als esthetica, nauwkeurigheid, aantallen, complexiteit, budget en productie-methoden gaan hier een rol spelen. Het is natuurlijk onzin om gratis een 3D presentatie te verwachten om alleen het idee te presenteren.
  Het verwachte artwork moet verantwoord zijn en goed omschreven.

 • Terugkoppeling

  In een briefing moet het ook duidelijk zijn dat er een terugkoppeling komt.
  Er zijn vaak onbeantwoorde vragen of opmerkingen. Het is natuurlijk wel van belang dat er bij de opdrachtgever iemand is die weet waar het over gaat en mag beslissen.

 • Grenzen

  Geef grenzen aan. Is het de bedoeling dat er enkel een idee wordt aangeleverd of ‘alles’ inclusief de productie? Of iets hier tussenin?
  Om vervelende situaties te voorkomen moet het duidelijk zijn dat  “Intellectueel Eigendom” , “Beeldrecht” en “Productierecht” bestaande juridische zaken zijn. Zo kan bijvoorbeeld ‘Exclusiviteit ‘ of -vermeend- eigendom ineens op drijfzand rusten.Een te gemakkelijke briefing kan dan de relatie behoorlijk verstoren, en dit over het hele verkoop-, ontwerp-, en productietraject. Ook kan het zijn dat de opdrachtgever met de ontwerpen naar een ander gaat.
  Vanuit een goede briefing komen ‘als vanzelf’ goede afspraken voort.